آذربايجان شمالي، آذربايجان جنوبي؟!

احسان طبري

در دوران باقروف، در زير رهبري روشنفكراني مانند حيدر حسينف (نويسنده)، صمد ورغون (شاعر)، ميرزا ابراهيم‌وف (كه هم نويسنده و هم سياستمدار بود)، جريان قوي ملي‌گرايي ]شوونيستي[ در جهت جلب « آذربايجان جنوبي» به اتحاد بـا جمهوري شوروي، قوت گرفت و بـا تعصبي زياد از اين مساله صحبت مي‌شد، كه در اوايل سده 19 ميلادي « مملكت» آذربايجان واحد به دو بخش تقسيم شده و بخش « آذربايجان جنوبي» كماكان در دست شاه‌ها و فئودال‌ها باقي مانده و بخش شمالي « آزاد شده» و اين دو بخش طي دوران اخير از يكديگر دور گشته‌اند و اكنون بـايد اين بي‌عدالتي تـاريخ را جبران كرد.

البته اين داستان سرتاپا جعلي است. آذربايجان شمالي هرگز به نام آذربايجان مشهور نبوده. سابقا آن را « اران» مي‌ناميدند. اخيرا آن را «قره‌باغ» مي‌خواندند. نام « آذربايجان» را ملي‌گرايان ]شوونيست‌هاي[ « مساواتيست» براي آن برگزيدند، بـا اين حساب كه خود كلمه‌ي « آذربايجان» دعوي وحدت‌طلبي را توجيه كند. روشنفكران آذربايجان شوروي، كه از تـاريخ بي‌خبر بودند، افسانه‌هاي ساخته شده را باور كردند و بـا شدت، وحدت دو آذربايجان را مي‌طلبيدند.

منبع: كژراهه (خاطراتي از حزب توده) ـ‌ احسان طبري

انتشارات اميركبير ـ‌تهران 1366 ـ ص 194

/ 2 نظر / 6 بازدید
بابک

با درود فراوان پاينده باشيد در پرتو فرهنگ ايرانی

بابک

در محوطه ای که سقفی بر سری سایه نمی اندازد، یک سلطان آواره ی خرابه نشین چه گونه دستور حک کتیبه به نام خویش، آن هم در موضوع ساخت و ساز داده است؟!!! در قصری که دیوار و سقف وجود نداشته سلطان کجا زندگی می کرده. در جایی که کف آن هنوز تمام نشده سلطان و میهمانان روی خاک می نشستند. هیچ کجای این قصر بیش از 25 % اتمام نداشته و .... بخش اول "nobodypolis" "تختگاه هیج کس" http://video.google.com/videoplay?docid=8248235530479573920&hl=en . قسمت دوم تختگاه هیچکس بر روی گوگل: http://video.google.com/videoplay?docid=4682496589499734852&hl=en . سومین قسمت تختگاه هیجکس http://video.google.com/videoplay?docid=-7010540970942370560&hl=en . چهارمین و آخرین قسمت فیلم http://video.google.com/videoplay?docid=-8843242441338518496&hl=en .قابل ذکر می باشد کسانی که همه تاریخ دروغین خود را در کاخهای ناتمام ایلامیها خلاصه کرده اند این فیلم را نگاه نکنند تا مثل ورجاوند احمق سکته نکنند. www.naria.blogfa.com/86042.aspx