خاطرات مبارز اسلامي ايران شمالي منتشر شد.

 

خاطرات و شرح مبارزات حاج علي اكرام عليزاده (علي‏اف) از چهره‏هاي برجستة اسلامگرا در ايران شمالي منتشر شد.

علي‏اكرام عليزاده فعاليت‏هاي سياسي و ديني خود را سالها قبل از فروپاشي شوروي آغاز كرد و در سالهاي منتهي به فروپاشي، فعاليت‏هاي اسلامي خود را با همفكران خود گسترش داد.

پس از روي كار آمدن حيدر‏علي‏اف (ژنرال ك.گ.ب شوروي) در ايران شمالي، آمريكا با اعزام هيأتي به باكو از حيدر‏علي‏اف خواست كه به فعاليت‏هاي حزب اسلامي پايان دهد.

به دنبال درخواست آمريكا، دوره‏اي از سركوب و دستگيري و كشتار اسلامگرايان در ايران شمالي به ويژه در باكو آغاز شد و اعضاي حزب اسلامي گروه گروه روانة زندانها شدند .

به دستور حيدر‏علي‏اف، حاج‏علي‏اكرام عليزاده دستگير و به مدت پنج سال در سياهچالهاي مخوف زنداني شد. وي به صورت مستمر تحت شكنجه قرار گرفت و سلامت جسمي و بينايي خود را از دست داد.

طي سال گذشته (2006) كه آقاي‏حاج‏علي‏اكرام جهت معالجه و عمل جراحي چشم به ايران سفر كرده بود، خاطرات وي ضبط و بازنويسي شد. مصطفي قليزاده علياري (عبدالحسين شهيدي ارسباران) از فعالان حركت آزاديبخش‏ايران شمالي ضبط و بازنويسي خاطرات وي را عهده‏دار شد كه اخيراً به صورت كتابي خواندني از سوي سازمان اسناد انقلاب اسلامي منتشر شده است.

حاج‏علي‏اكرام عليزاده در گفتگويي كوتاه با مخبر ايران شمالي در شهر قم، گفت: انتشار اين كتاب براي اين است كه مردم ايران بدانند كه مسلمانان و علي‏الخصوص شيعيان درخارج از ايران با چه رنجها و عذابهاي پايان‏ناپذيري روبرو هستند .

/ 0 نظر / 7 بازدید